Ventilation i låghusen

Minimaster med värmeväxling till- och frånluft

Minimaster är ett system för reglerad ventilation i kombination med värmeåtervinning. All ventilationsluft i bostaden går via aggregatet och luftväxlingen i lägenheten kan därmed alltid regleras efter det aktuella behovet. Nedan följer en förenklad skötselinstruktion för systemet.

Inställningsmöjligheter för luftväxling

 

1. Normal luftväxling 
Inställningen ger normal luftväxling i hela huset och ska alltid användas då man inte lagar mat eller av annan anledning behöver förstärkt ventilation.

 

2. Normal luftväxling, matlagning 
Inställningen ger förstärkt köksventilation och ska bara användas vid matlagning. Fäll fram visiret vid behov för att förbättra uppsamlingen av matoset.

 

3. Förstärkt luftväxling, matlagning 
Vid speciellt osande matlagning får man maximal köksventilation genom att ställa in fläkthastigheten på läge (+), samtidigt som ventilen till köksventilationen ställs i öppet läge. Fäll fram visiret vid behov för att förbättra uppsamlingen av matoset.

 

4. Maximal luftväxling, snabbvädring 
Inställningen ger ökad luftväxling i hela lägenheten. Förutom för snabbvädring är inställningen lämplig vid tvättorkning och för förstärkt ventilation efter bad eller duschning i badrum utan fönster. Fläktreglaget skall ställas in på högsta hastighet (+ +) medan köksventilationen skall vara stängd. Frånluftsventiler med snöre eller kedja ska öppnas helt där man vill ha förstärkt ventilation. Detta läge ska alltid användas när man använder torktumlare eller torkskåp som är anslutna till systemet.

 

5. Liten luftväxling, “semesterläge”
När lägenheten står tom under längre tid är det lämpligt att köra fläktarna på lågvarv ( – ) för att minska energiförbrukningen. I övrigt skall denna inställning undvikas pga. ” fukt – och mögelskador “.

OBS! Aggregatet får under inga omständigheter stängas av helt annat än för service och rengöring.

Temperaturinställning 
Under den kalla årstiden kan tillsatsvärmen behöva kopplas in för att den inblåsta luften inte skall kännas kall.

Reglaget är placerat innanför luckorna. Lämplig temperatur på den inblåsta luften är 2–5 grader celsius lägre än önskad rumstemperatur.

OBS! Tillsatsvärmen ska endast användas för att reglera den inblåsta luftens temperatur.

Rumstemperaturen ska regleras med husets normala värmesystem.

 

Normalinställning: För att undvika hög energiförbrukning bör tillsatsvärmen alltid stå i läge “Min” när utomhustemperaturen överstiger 0° Celsius.

 

Vid låga utomhustemperaturer: Prova ut en lämplig inställning inom det markerade området.

 

Skötsel av filter

Byte av luftfilter 
Filtret är av syntetmaterial och fångar upp en del damm med mera som brukar följa med uteluften. Luften kommer in på filtrets ovansida. Man ser alltså när filtret börjar bli smutsigt. Filter skall bytas två gånger per år lämpligen vår och höst.

Luftfiltret blir åtkomligt sedan dekorluckan ovanför spiskåpan lyfts bort och luckan på aggregatet öppnats. Lyft luckan någon centimeter rakt uppåt och därefter utåt. Fäll ned de två handtagen och öppna aggregatet.

Ta bort luftfiltret genom att dra det rakt ut. Ramen ska vara nedåt när filtret sätts tillbaka.

Rengöring av fettfilter 
Hur ofta filtret behöver göras rent beror på hushållets matlagningsvanor. Ett riktvärde är 1–2 gånger i månaden. Rengöring: Diska i varmt vatten med vanligt diskmedel. Filtret tål maskindisk. Spola ur filtret med rent vatten och låt det rinna av innan det sätts tillbaka.

Fettfiltret hålls på plats av två fjädrande plastknoppar. Håll emot filtret med handen. Skjut plastknopparna åt sidan och ta bort filtret.