Glas

Återvinning för glas finns i källsorteringsrummen på 13A och 18B.

Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar, sortera dem till återvinning efter materialslag. Returflaskor lämnas mot pant i butiker och ska inte läggas i behållaren för glasförpackningar.

Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som grovsopor eller till återvinningscentralen.

Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för elektronikavfall.

Exempel på glasförpackning: Glasförpackningar är till exempel syltburkar av glas, flaskor utan pant, sillburkar med mera.

Återvinningsstationer för glasförpackningar finns även vid Statoil (Rondellen), Västra Bangatan/Stationsgatan och Märsta Centrum.

Du kan också lämna glasförpackningar till Brista återvinningscentral samt i månadscontainers mellan Södergatan 13A och 13B och på gården vid D-huset.