Överlåtelse

Som ägare av en bostadsrätt kan du när som helst sälja den och i normalfallet också till vilket pris du vill. Köp och försäljning av bostadsrätt skall göras skriftligen.

För att ett köp skall vara giltigt krävs att handlingen anger priset, vilken lägenhet köpet avser och att den undertecknas av säljare och köpare.

Du är sedan skyldig att lämna in en styrkt kopia av detta kontrakt till styrelsen samtidigt som köparen gör en inträdesansökan till föreningen som medlem.

Kom ihåg att föreningen inte tillåter ett företag (juridisk person) att bli medlem eftersom detta kan vara till nackdel för föreningsarbetet. Föreningen har rätt att vägra ett företag som förvärvat en bostadslägenhet medlemskap oavsett stadgarnas innehåll. Beviljas köparen inte medlemskap i föreningen är köpet ogiltigt och går tillbaka.

Observera att köparen inte får bo i lägenheten förrän medlemskapet är klart.

Enligt stadgarna tar föreningen en administrativ avgift för hantering av överlåtelser, som uppgår till 2,5 procent av gällande prisbasbelopp.

Vid försäljning/köp av lägenhet privat (ej genom mäklare) krävs en egen ansökan gällande utträde resp. inträde ur/i föreningen. Denna skall tillsammans med överlåtelsen skickas in till Mediator som godkänner detta i styrelsens ställe.