Grovsopor

Utplacering av container sker 6 ggr/år, varannan gång på Södergatan 13
och varannan gång på innergården Södergatan 22-26 (D-huset) enligt
följande:

2023
20- 23 oktober (Södergatan 13)
27-29 december (då kan man slänga papper o kartonger från julafton..)
(Gården D-huset)

2024
26-29 januari (då kan man slänga julgranarna..) (Södergatan 13)
22-25 mars (Gården D-huset)
31 maj-3juni (Södergatan 13)
23-26 Augusti (Gården D-huset)
25-28 Oktober (Södergatan 13)
27-30 December (Gården D-huset)”