Grovsopor

Brf Södergatan ställer ut containers 1 ggr/månad. Detta sker fredagar var fjärde vecka.

Dessa står på Södergatan 13 samt Södergatan 22-24.

 

Tänk också på att Återvinningstationen i Brista finns.