Tidningar

Här kan du slänga dina gamla tidningar.

För boende i hus A och B – Återvinningsstation Märsta Centrum – Papperscontainer vid Södergatan 38 mot station – Brista återvinningsstation

För boende i hus C – Grovsoprum 18 B – Återvinningsstation Märsta Centrum – Papperscontainer vid Södergatan 38 mot station – Brista Återvinningsstation

För Boende i hus D – Återvinningsstation Märsta Centrum – Papperscontainer vid Södergatan 38 mot station – Brista återvinningsstation

Tidningar och returpapper ska vara rena och torra.

Ta bort papperspåsar, plastpåsar, påklistrade reklamlappar och snören innan trycksaken läggs i behållaren för tidningar/returpapper.

Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer.

Kuvert slängs med övriga sopor.