Tidningar

Här kan du slänga dina gamla tidningar:
Källsorteringsrummen på Södergatan 13A och 18B eller Brista Återvinningsstation.

Tidningar och returpapper ska vara rena och torra.

Ta bort papperspåsar, plastpåsar, påklistrade reklamlappar och snören innan trycksaken läggs i behållaren för tidningar/returpapper.

Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad och broschyrer.

Kuvert slängs med övriga sopor.