Andrahandsuthyrning

UTHYRNING I ANDRA HAND

Om du inte ska utnyttja din lägenhet under en viss tid kan du, om du har synnerliga skäl, hyra ut den i andrahand. Men du måste ha styrelsens medgivande för uthyrningen.

Exempel på skäl som kan vara synnerliga är arbete eller studier på annan ort och provboende med sambo under en begränsad tid. Våra tillstånd för uthyrning i andra hand är alltid tidsbegränsade och skälet/en samt tidsperioden måste kunna styrkas med intyg eller liknande.  Vid andrahandsuthyrning är det inte tillåtet med husdjur. Varje ansökan prövas särskilt, generella tillstånd lämnas inte.

Det är också viktigt att du upprättar ett hyreskontrakt med den du hyr ut till. Kontrakt finns att köpa i bokhandeln. Som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst hos BRF Södergatan är du ansvarig för lägenheten även den tid som du fått medgivande att hyra ut den i andra hand. Detta gäller både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser som kan uppstå.

Styrelsen måste också få din tillfälliga adress under den tid som du hyr ut lägenheten. Om du är utomlands skall du även skriva under en fullmakt utställd på någon i Sverige som du litar på. Din fullmakt förvaras hos oss.

Nytt i föreningens stadgar §23. För andrahandsupplåtelse får föreningen av bostadsrättshavaren ta ut en avgift per år som uppgår till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Upplåts bostaden under del av år tas avgiften ut med 1/12 per påbörjad kalendermånad. Avgiften betalas senast månadsvis i förskott.

Hör av dig till någon i styrelsen i god tid innan du vill börja hyra ut din lägenhet så vi hinner pröva ditt ärende.