Fastighetsjour

Bravida
Telefon: 020-212 112

Jouren är till för att kunna avhjälpa akuta fel på jourtid som till exempel vattenläckage, strömavbrott, akuta avloppsstopp med mera.

Vid andra ärenden får man vänta till nästkommande vardag och ringa till ordinarie felanmälan på 08-588 399 90.

Vid fel på garageportar och hissar kontakta NOA Lyftteknik AB.

NOA Lyftteknik AB
Telefon: 018-430 05 05