Skadedjur

NOMOR
Telefon: 0771-122300
Kundnummer: 25-0469149-8

Om ni får problem med skadedjur i lägenheten eller om ni upptäcker det i någon annan del av fastigheten skall ni vända er till NOMOR och uppge kundnummer.