Hänga upp på väggen

Många olika anordningar finns för att hänga upp föremål inomhus. Det viktiga är att använda rätt sorts fästanordning i olika typer av vägg material, inte minst med tanke på vad föremålet väger som ska sättas upp.

Här nedan kan du se olika alternativ för väggar med skivor av gips, eller träfiber och för väggar av betong. Kontrollera vilken maxbelastning olika fabrikanter anger för sina krokar. Vill du ha god marginal väljer du en fästanordning som tål mer.

 

Gummiexpander
Expanderplugg av gummi med inlagd metallgänga. Den används för att hänga upp tyngre föremål på väggar av skivmaterial. Ett hål borras upp med den diameter som anges på förpackningen och pluggen sticks in. När skruven dras åt sväller gummipluggen upp på baksidan av skivan och bildar en bulle som håller kroken på plats.

 

Plastexpander 
Används på samma sätt som gummiexpander. Vissa sorter av plastexpander kan användas även på lättbetongväggar.

 

Metallexpander för skivmaterial
En expander helt av metall används på samma sätt som gummi- och plastvarianterna.

 

Metallexpander för betong 
Med en speciell metallexpander kan tunga föremål hängas upp på betongväggar. Ett hål borras i den storlek som anges på förpackningen och expandern sticks in. Skruven dras åt varvid en kil bakifrån skjuts in i bulten som trycker sig fast mot den hårda betongytan. Metallexpandern kan inte användas på lättbetongväggar.

 

Fjädertoggle 
Det här är en skruv som har vingar av metall eller plast. Den används för att hänga upp föremål i tak som är klätt med skivmaterial. Ett hål borras och fjädertoggeln sticks in med skruven redan gängad några varv. Vingarna fjädrar ut på skivans baksida och man kan dra åt den.

 

X-krok 
Om väggarna är av skivmaterial eller lättbetong, kan x-krok användas för att hänga upp lättare föremål som till exempel mindre tavlor.

 

Tavelkrok för betong 
En plastkrok som är försedd med korta stift. Kroken hålls på plats och stiften slås in i betongen. Kroken tål inte tung belastning men duger gott för att hänga upp till exempel tavlor på en hård betongvägg. Den kan också användas på lättbetong och skivmaterial och då används den längre spiken som brukar finnas med i förpackningen.

 

Gips- och träskruv
På väggar klädda med gipsskivor kan gips- eller träskruv användas om man vill hänga upp lättare föremål. Skruven får inte dras åt för hårt. Gör först ett litet hål med en spik.

 

Plastplugg 
Finns i många utföranden. Pluggen skjuts in i ett borrat hål med en storlek som anges på förpackningen. I pluggen skruvar man in en träskruv eller en speciell drivskruv och pluggen expanderar i betongen eller på baksidan av skivan.

Alla typer av plastpluggar passar dock inte både för skivor och betong. Därför gäller det att studera anvisningen på förpackningen innan den köpes.