Fönster

FÖNSTER – H-Vinduet

H-VINDUET
1 Karm och båge med aluminium som den bärande delen av konstruktionen.
2 Invändig furubeklädnad för att skapa ett bra U-värde och en tilltalande inomhusmiljö.
3 Den geniala H-beslaget i galvaniserat stål.
4 Godkänd barnsäkring är standard på samtliga fönster med en höjd över 60 centimeter, stoppar fönstret i cirka 10 centimeter öppningsläge.
5 Endast ett handtag.
6 Tätningslist mellan karm och båge av bästa material.
7 H-vinduet (H-fönstret) är utåtgående, ju mer det blåser desto mer pressas bågen mot karmen, vilket gör H-vinduet mycket tätt och du kan ändå putsa glasets utsida inifrån utan att behöva flytta blomkrukor etc.
8 2- eller 3-glas, alternativt så kallat 2+1 med eller utan energibelägg.

 

ANVÄNDNING

Automatisk barn- och putssäkring
Alla H-fönster med höjd 60 centimeter och högre har automatisk barnsäkerhetsspärr som hindrar att båge kan öppnas mer än 10 centimeter.

Spärren utlöses på följande sätt: Säkringsbeslaget (på höger sida av fönstret) lyfts upp, och bågen är därmed frigjord för ytterligare öppning.

Samma metod följs när bågen skall frigöras från putssäkring. Putssäkringen träder i funktion när du vrider runt fönstret i 180 grader.

 

Inbrottsskyddat vädringsläge
H-vinduet öppnas genom att föra handtaget uppåt.

Om du önskar dagvädra på ett någorlunda inbrottssäkert sätt vrider du ned handtaget när fönstret är cirka tre centimeter öppet.

I bågens undre del sitter en spanjolett som låser bågen i karmen på bägge sidor. (Du kan även komplettera ditt fönster med låsbart handtag, Fix 844. Fix 835 för balkongdörrar).

SKÖTSEL

 

Smörjning av spanjolettens låshus kräver demontering av handtaget. Smörj med symaskinolja en gång per år eller vid behov.

 

Se till att dräneringshålen är fria från smuts så att eventuellt slagregnvatten kan rinna ut på fönsterblecket. Kontrollera detta två gånger per år.

 

Smörj glidklossen med olja eller allra helst med silikonfett vid behov. Cirka vart femte år.

 

Barnsäkringen smörjes mellan naglarna och bakom säkringen, (den svarta delen). Använd symaskinolja och smörj vart femte år.