Avgifter och hyror

AVGIFTER OCH HYROR 2017

Inga ändrade avgifter för bostadsrätterna och vissa lokaler.

Hyrorna för hyreslägenheterna följer den överenskommelse som träffas mellan
AB Sigtunahem och Hyresgästföreningen.

Avgifter för kabel-tv och garagehyror höjs ej.