Avgifter och hyror

AVGIFTER OCH HYROR 2020

Inga ändrade avgifter för bostadsrätterna och vissa lokaler.

Hyrorna för hyreslägenheterna följer den överenskommelse som träffas mellan
AB Sigtunahem och Hyresgästföreningen.

Avgifter för kabel-tv står oförändrade.

Den 1/7-19 ändrades garagehyran till 500 kronor. Från och med den 1/7-20 höjs garagehyrorna med 100 kronor till 600 kronor.