Avgifter och hyror

AVGIFTER OCH HYROR

Avgiften sänktes med 5% 1/1-2021. Ingen ändring av avgiften 2022.

Hyrorna för hyreslägenheterna följer den överenskommelse som träffas mellan
AB Sigtunahem och Hyresgästföreningen.

Avgifter för kabel-tv står oförändrade.

Månadshyran för garage är 600 kr.