Brandskydd

Brandfarliga ämnen får inte förvaras i förråd, källare eller i andra gemensamma utrymmen.

Branddörrar skall alltid hållas stängda för att hindra snabb spridning vid brand.

Utrymningsvägar ska hållas fria, därför är det inte tillåtet att placera saker utanför dörren till lägenheten, i trappor eller i förråds- och källargångar.

Gå aldrig hemifrån utan att kontrollera att inga levande ljus är tända, samt att spis/elapparater inte är påslagna.

Kontrollera batterierna i din brandvarnare med jämna mellanrum.

 

Om det skulle börja brinna

Rädda alla som är i fara och varna omgivningen.

Larma räddningstjänsten, ambulans och polis via SOS på telefon 112.

Släck om du bedömer att klara av det utan att ta några onödiga risker.

 

När SOS svarar på 112, vill de ha svar på följande frågor:

Vad är det som hänt?

Var har olyckan hänt?

Vilket telefonnummer ringer Du ifrån?

Vad heter Du som ringer?

 

Goda Råd

* Om rummet fylls med rök – kryp under röken, där finns friskare luft och bättre sikt.

* Stäng dörrarna efter er när ni går ut för att minska rök- och brandspridningen.

* Brand i kastrull – flytta kastrullen från plattan och kväv elden med ett lock.

* Lämna aldrig levande ljus utan uppsikt.

* Rök inte i sängen eller liggande i en soffa. Var tredje dödsbrand orsakas av rökning!

* Vid brand undvik hissarna.