Planerade underhåll

Föreningen i samråd med Sweax AB uppdaterar kontinuerligt en 30-årig underhållsplan.