Planerade underhåll

Under 2016 tog föreningen i samråd med Sweax fram en 30-årig underhållsplan.