Källsortering

BRF Södergatans medlemmar källsorterar sitt avfall.

Källsortering innebär att avfallet delas in i olika fraktioner som till exempel: 
• Brännbart/restsopor
• Pappersförpackningar
• Hårdplastförpackningar
• Plåtförpackningar
• Färgat och ofärgat glas
• Wellpapp
• Tidningar

Matavfall sorteras i särskilda papperspåsar och slängs i de bruna kärlen för matavfall. Påsar och behållare finns i soprummen och går även att hämta i kommunhuset eller på Birsta avfallsstation.