Hemförsäkring

Välj rätt hemförsäkring!

Till skillnad från hyresgäster har bostadsrättshavare ett omfattande underhållsansvar. Det krävs därför att hemförsäkringen är anpassad till det och inte bara skyddar lösöre utan även kyl, frys och spis och liknande, fönsterglas och dörrar som skadas vid inbrott, egna installationer med mera.

Se till att skaffa en hemförsäkring med så kallat “bostadsrättstillägg”.

Läs mer på Konsumenternas försäkringsbyrås webbplats, Bostadsrätt och försäkring [Konsumenternas försäkringsbyrå]