Styrelsen

BRF Södergatans ordförande Sten Holger Gahnström och vice ordförande är Catarina Swenne Ryhn.

Styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är i huvudsak att ansvara för förvaltningen av föreningens hus och sköta ekonomin såsom bokföring, avisering av hyror och årsavgifter.

 

 

LEDAMÖTER

Wejderstam Magnusson, Margareta J H
Södergatan 13A
Telefon: 070-3744018
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelseledamot

Gahnström, Sten Holger
Södergatan 22
Telefon: 070-0194155
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelseledamot, Ordförande

Swenne Ryhn, Li Catarina
Södergatan 13A
Telefon: 070-659 55 23
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelseledamot, vice Ordförande

Hästö, Kari Mikael
Södergatan 17B
Telefon: 070-3428688
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelseledamot

Johansson, Dick Roger Mathias
Södergatan 26
Telefon: 072-3980148
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelseledamot

 

 

SUPPLEANTER

Karlsson, Henrik
Södergatan 22
Telefon: 076-318 66 72
E-post:
Styrelsesuppleant

Bah, Jainaba
Södergatan 15B
Telefon: 076-6535301
E-post: styrelsen@brfsodergatan.se
Styrelsesuppleant