Styrelsen

BRF Södergatans ordförande William Micalsen.

Styrelsens viktigaste arbetsuppgifter är att ansvara för förvaltningen av föreningens hus och sköta ekonomin såsom bokföring, avisering av hyror och årsavgifter.

 

 

LEDAMÖTER

William Micalsen, ordförande
Södergatan 36
Telefon: 076-105 26 46
E-post: wmicalsen@gmail.com

Raymond Hörnfeldt
Södergatan 9 A
Telefon: 070- 249 80 71
E-post: rayfeldt@hotmail.se

Marie-Louise Angfjord
Södergatan 18 B
Telefon: 08-59140459
E-post: angfjord@telia.com

Kari Hästö
Södergatan 17 A
Telefon: 070-3428688
E-post: kari@ruffneck.net

Margareta Wejderstam – Magnusson
Södergatan 13 A
Mobil: 070-374 40 18

Catarina Swenne Ryhn
Södergatan 13A
E-post: swery@hotmail.com

SUPPLEANTER

Sten Gahnström
Södergatan 22
E-post: gahnstrom.sten@outlook.com

Gunni Granudd
Södergatan 17 B
Telefon: 0720-217350
E-post: gunnigranudd@hotmail.com

 


VICEVÄRD

Robin Folkesson
Sweax AB
Telefon: 08-588 399 90
E-post: robin.folkesson@sweax.se