Farligt avfall

Källa: Sigtuna kommuns hemsida.

Farligt avfall skall lämnas vid miljöstation eller Brista Återvinningscentral.

Exempel på farligt avfall

Allt fast eller flytande avfall som kan skada människor, djur och miljö räknas som farligt avfall. Farligt avfall är en liten del av den totala sopmängden, men det gör stor skada på allt levande.

Kvicksilver och tungmetaller 
Batterier, barometrar, lysrör, kvicksilvertermometrar, termostater, gamla brandvarnare och dörrklockor.

Lösningsmedel 
Lack- färg- och limrester, avfettningsmedel, lacknafta, fläckborttagningsmedel, aceton och nagellack.

Surt eller basiskt avfall
Starka syror (salpetersyra, saltsyra, svavelsyra, ättiksyra med mera), lut och målartvätt, kaustiksoda.

Starka rengöringsmedel 
Koncentrerade rengöringsmedel, fläckborttagningsmedel, ugnsrengöringsmedel och ammoniak.

Olja med mera 
Spillolja, till exempel från oljebyte i bilen, båten eller gräsklipparen, smörjolja, oljefilter, slam från oljeavskiljare, bensin, diesel, fotogen, hydraulolja, vissa avfettnings- och rengöringsmedel, metanol, etanol (E85), glykol, tändvätska och lampolja.

Bekämpningsmedel
Mot ogräs och mögel, råttgift och träimpregneringsmedel.

Fotokemikalier 
Fixermedel och framkallningsvätska. Fotokemikalier kan innehålla både lösningsmedel och tungmetaller.

Övrigt Brandsläckare