Föreningen

BRF Södergatan omfattar 225 bostäder med varierande antal rum och storlekar att välja mellan. Bostäderna finns i fem- till sexvånings punkthus och länkhus med tre våningar, alla med hiss. Några bostäder har balkongterrass nära marken, andra har takterrass. Flera bostäder har två balkonger. Det finns tolv etagelägenheter i två våningar.

När bostäderna närmade sig färdigställande i början på 1992, hade fastighetskrisen slagit till i Sverige. Marknaden började svikta och särskilt påverkades försäljningen av nybyggda bostäder. Även föreningens bostadsrätter blev svåra att avyttra och Sigtuna kommun, Skanska, AB Sigtunahem och SBC Bo gjorde en gemensam insats för att rädda föreningen. Den resulterade bland annat i att Sigtunahem och SBC Bo köpte de bostadsrätter som då var osålda. Föreningens fortlevnad var därmed tryggad.

Både Sigtunahem och SBC Bo upplät sina lägenheter med hyresrätt. Så småningom förbättrades marknaden och bägge företagen började sälja sina lägenheter. Idag är det 204 bostadsrätter där föreningen äger två lägenheter och AB Sigtunahem äger 19 lägenheter.

Föreningens styrelse har under många år arbetat långsiktigt för att förbättra den ekonomiska situationen. Bland annat har låneskulden amorterats från ursprungligen 278 miljoner kronor till 205 miljoner kronor. Dessutom har kunnat avsättas 5,8 miljoner kronor för framtida underhåll.