Sopor och avfallshantering

Sopnedkasten är stängda.

Vi sorterar matavfall och övriga hushållssopor i soprummen utanför porten. Detta gäller Södergatan 9A till och med Södergatan 32. Södergatan 34 och 36 använder soprum i 36 på garageplan minus två.

Elektronik, glas och tidningar kan läggas i källsorteringsrum på 13A och 18B.

Södergatan 38 använder soprum i 38 på garageplan minus två.

Se meny här intill.