Pantsättning

Äger du en bostadsrätt kan du pantsätta den som säkerhet för lån. Säljer du bostadsrätten kan du räkna med att köparen också vill pantsätta den.

Pantsättningen går till på så sätt att du undertecknas en skuldförbindelse och samtidigt förklarar att du pantsätter bostadsrätten till banken som säkerhet för lånet.

Föreningen skall sedan underrättas om att pantsättning har skett.

När föreningen har tagit emot denna underrättelse är pantsättningen fullständig. Föreningen skall omgående göra en notering om pantsättningen i lägenhetsregistret.

En bostadsrätt kan pantsättas fler gånger. Det är banken som avgör om bostadsrätten utgör tillräcklig säkerhet eller inte.

Enligt stadgarna tar föreningen en avgift för registrering av pantsättning. Avgiften uppgår till 1 procent av gällande prisbasbelopp.

Pantsättningsavgift tas ut för varje nytt banklån.