Ventilation i höghusen

FUTURUM SPISKÅPA

Så här används spiskåpan

Funktion.
A – tryckknapp för belysning
B – vred för spjäll

Öppna spjället vid matlagning. Spjället stängs sedan automatiskt efter 60 min eller genom att vredet vrids till 0.

Skötsel

Rengöring
Spiskåpan torkas av med våt trasa och diskmedel. Filtret bör rengöras cirka 2 gånger i månaden vid normal användning. Tag loss filtret. Tag isär filtret. Krama ur filterduken i varmt vatten blandat med diskmedel. Filterkassetten kan diskas i maskin eller genom blötläggning i diskmedel.

Någon gång per år kan spiskåpan torkas invändigt med våt trasa och diskmedel.

Filtret trycks på plats efter rengöring. (Snäpper fast.)

Risk för brand kan uppstå om bruksföremålet inte rengörs så ofta som anges.

Byte av lampa
Fäll ner skärmen. Lossa lampglaset genom att snäppena trycks mot fronten. Lampan är nu åtkomlig för byte. (Kronljus med E14 sockel.)

Justering av frontskärm
I normala fall behövs ingen efterjustering av skärmen. Skulle den emellertid få svårt att stanna i nerfällt läge kan muttern på insidan av leden dras åt med en skiftnyckel. Se A.