Hyra garageplats

Så här gör du när du vill hyra garageplats:

1. Kontakta ordförande för att välja ledig plats.

2. Ordförande informerar Mediator.

3. Mediator skriver ett avtal i två exemplar som skickas till den som hyr.

4. Båda exemplar signeras. Ett behåller den som hyr. Det andra tas med till Nyckellås AB Stationsgatan 3 där du får din nyckelbricka. Denna nyckelbricka ger dig tillträde till garageporten samt till garagedörren i ditt trapphus.

Till varje hyrd parkeringsplats kan man ha 2 st nyckelbrickor. En ingår i hyran och en extra finns att köpa till själv av Nyckellås AB.

När man säger upp sin parkeringsplats måste utkvitterade nyckelbrickor återlämnas till Nyckellås AB vid uppsägningstidens slut.

Gratis gästparkering på gatan och vid kommunhuset samt i garage.
För gratis gästparkering i garage måste de boende kontakta föreningens ordförande för tillstånd.